• Darmowa dostawa od 300 zł
  • Szybka wysyłka i dobrze zabezpieczone zamówienie
  • Sklep stacjonarny w Katowicach

Regulamin

I. Wstęp

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.mepel.pl i zawartych za jego pośrednictwem umów sprzedaży.

2. Regulamin oraz umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu www.mepel.pl jest wyrażona i rozumiana w języku polskim.

3. Sprzedającym jest firma Mepel Piotr Grzywna, która pod marką www.mepel.pl prowadzi działalność.

4. Firma Mepel Piotr Grzywna jest zarejestrowana przy ul. Kijowska 44, 40-754 Katowice, w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 644-319-22-37, REGON: 360665597.

II. Towary

1. Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie są nowe, sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych (legalne), chyba że opis towary mówi inaczej.

2. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie towarów w sposób niezgodny z prawem.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty spowodowane nieprawidłowym lub niewłaściwym wykorzystywaniem towarów. Każda wątpliwość dotycząca określonych produktów powinna być skonsultowana ze sklepem we własnym zakresie.

III. Ceny

1. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN.

2. Jeżeli nie wskazano inaczej, prezentowane ceny są ostatecznymi cenami zawierającymi podatki.

3. Ceny zaakceptowane w momencie zamawiania wiążą strony do chwili zrealizowania zamówienia ale nie dłużej niż 7 dni roboczych.

4. Numer konta dla płatności przelewem: 24 1050 1214 1000 0092 4449 1362. W tytule należy podać numer zamówienia.

IV. Towary w przedsprzedaży

1. Towary dostępne do zamówienia w przedsprzedaży maja ustalony termin dostawy zgodnie z informacjami przekazanymi nam przez dostawcę/producenta. Nie ponosimy odpowiedzialności za zmianę terminu dostawy przez dostawcę / producenta.

2. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak produktu w wyznaczonym terminie z powodów zewnętrznych (opóźnienia w dostawie od producenta lub całkowite nie dostarczenie produktu).

3. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia z produktami w przedsprzedaży i pełnego zwrotu pieniędzy, jeżeli z przyczyn zewnętrznych dostawca produktu nie jest w stanie dotrzymać terminu dostawy produktu.

V. Zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z podaniem kompletnych danych zamawiającego, łącznie z numerem telefonu i adresem e-mail.

2. Złożenie zamówienia nadaje mu mocy prawnej i zobowiązuje Kupującego do płatności i odbioru towaru.

3. Wybrane zamówienia mogą zostać przez nas dodatkowo potwierdzone telefonicznie lub mailowo.

VI. Płatność

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Nie tyczy się to zamówień realizowanych za pobraniem oraz takich, których realizacja jest odroczona przez sklep. Dla zamówień z odroczoną dostawą termin 7 dni biegnie od momentu w którym wszystkie produkty z zamówienia będą na stanie magazynowym sklepu.

2. W przypadku zamówień zawierających produkty dostępne oraz takie z odroczoną realizacją sklep może wydzielić dostępne produkty do osobnego zamówienia i poprosić kupującego o jego realizację. Nie będzie się to wiązać z żadną dodatkową opłatą za dodatkową wysyłkę.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest BLUE MEDIA SA, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 5851351185, Regon 191781561.

4. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
- Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

- PayPal

- Pobranie

- Przelew na konto

- Gotówka lub płatność kartą przy odbiorze osobistym

5. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie zamówienie może zostać anulowane.

6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

VII. Dokument sprzedaży

1. Do przesyłki dołączamy rachunek.

2. Jeżeli w zamówieniu zostaną podane pełne dane firmy (adres, numer NIP) wystawiamy fakturę VAT.

VIII. Dostawa

1.Towary wysyłamy jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, InPost, zgodnie z wyborem kupującego w formularzu zakupu, tylko na terenie Polski.

2. Kupujący pokrywa koszty dostawy, na które składają się koszty pakowania, opakowania i wysyłki. O kosztach dostawy Kupujący jest informowany podczas składania zamówienia.

3. Towar dostępny fizycznie w magazynie wysyłamy w terminie do 2 dni roboczych od momentu otrzymania wpłaty lub informacji o wysyłce za pobraniem. Termin dostawy towaru niedostępnego w magazynie ustalany jest indywidualnie.

4. Mamy prawo do zmiany terminu dostawy w przypadku czasowego braku towaru w magazynie. O fakcie wydłużenia terminu dostawy informujemy Kupującego niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzonego zamówienia.

5. Na podstawie art. 72 par. 2 Kodeksu Cywilnego, nieuzasadnione nie odebranie przez Kupującego towaru zobowiązuje Kupującego do naprawienia szkody jaką Sprzedający poniósł przez to, że liczył na zawarcie umowy.

6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. W przypadku karty płatniczej od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

IX. Zwroty (odstąpienie od umowy)

1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny i dokonać zwrotu w ciągu 14 dni od daty wydania mu towaru.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać drogą elektroniczną (sklep [małpka] mepel.pl), lub pisemnie na adres: Mepel Piotr Grzywna, ul. Kijowska 44, 40-754 Katowice.

3. Towar należy odesłać na adres naszej siedziby wskazany w Regulaminie.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Nie przyjmujemy paczek płatnych za pobraniem. 

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwroty towaru.

6. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu - paragon lub fakturę oraz dane rachunku bankowego Kupującego.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

X. Zwrot (reklamacja)

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (sklep [małpka] mepel.pl) lub listownie na adres: Mepel Piotr Grzywna, ul. Kijowska 44, 40-754 Katowice.

3. W opisie reklamacji wymagane są następujące dane: (1) przyczynę prośby o reklamację, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; (3) danych kontaktowych składającego reklamację.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

5. Koszta zwrotu towaru pokrywa Sprzedający.

6. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu - paragon lub fakturę oraz dane rachunku bankowego Kupującego.

XI. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Mepel Piotr Grzywna, ul. Kijowska 44, 40-754 Katowice NIP 6443192237, e-mail: sklep (małpka) mepel.pl

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania korespondencji dotyczącej podjęcia działań przed zawarciem umowy jak i przez czas trwania współpracy, a po ich zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

XII. Inne postanowienia

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie podlegają pod przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów.

2. Regulamin obowiązuje od 24.05.2018

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl