• Darmowa dostawa od 300 zł (Orlen Paczka) i 350 zł (Paczkomaty)
  • Szybka wysyłka i dobrze zabezpieczone zamówienie
  • Sklep stacjonarny w Katowicach

Regulamin i polityka prywatności

I. Wstęp

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.mepel.pl i zawartych za jego pośrednictwem umów sprzedaży.

2. Regulamin oraz umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu www.mepel.pl jest wyrażona i rozumiana w języku polskim.

3. Sprzedającym jest firma Mepel Piotr Grzywna, która pod marką www.mepel.pl prowadzi działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

4. Firma Mepel Piotr Grzywna jest zarejestrowana przy ul. Kijowska 44, 40-754 Katowice, w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 644-319-22-37, REGON: 360665597.

II. Towary

1. Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie są nowe, sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych (legalne), chyba że opis towary mówi inaczej.

2. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie towarów w sposób niezgodny z prawem.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty spowodowane nieprawidłowym lub niewłaściwym wykorzystywaniem towarów. Każda wątpliwość dotycząca określonych produktów powinna być skonsultowana ze sklepem we własnym zakresie.

III. Ceny

1. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN.

2. Jeżeli nie wskazano inaczej, prezentowane ceny są ostatecznymi cenami zawierającymi podatki.

3. Ceny zaakceptowane w momencie zamawiania wiążą strony do chwili zrealizowania zamówienia ale nie dłużej niż 7 dni roboczych.

4. Numer konta dla płatności przelewem: 24 1050 1214 1000 0092 4449 1362. W tytule należy podać numer zamówienia.

IV. Towary w przedsprzedaży

1. Towary dostępne do zamówienia w przedsprzedaży maja ustalony termin dostawy zgodnie z informacjami przekazanymi nam przez dostawcę/producenta. Nie ponosimy odpowiedzialności za zmianę terminu dostawy przez dostawcę / producenta.

2. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak produktu w wyznaczonym terminie z powodów zewnętrznych (opóźnienia w dostawie od producenta lub całkowite nie dostarczenie produktu).

3. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia z produktami w przedsprzedaży i pełnego zwrotu pieniędzy, jeżeli z przyczyn zewnętrznych dostawca produktu nie jest w stanie dotrzymać terminu dostawy produktu.

V. Zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z podaniem kompletnych danych zamawiającego, łącznie z numerem telefonu i adresem e-mail.

2. Złożenie zamówienia nadaje mu mocy prawnej i zobowiązuje Kupującego do płatności i odbioru towaru.

3. Wybrane zamówienia mogą zostać przez nas dodatkowo potwierdzone telefonicznie lub mailowo.

VI. Płatność

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Nie tyczy się to zamówień realizowanych za pobraniem oraz takich, których realizacja jest odroczona przez sklep. Dla zamówień z odroczoną dostawą termin 7 dni biegnie od momentu w którym wszystkie produkty z zamówienia będą na stanie magazynowym sklepu.

2. W przypadku zamówień zawierających produkty dostępne oraz takie z odroczoną realizacją sklep może wydzielić dostępne produkty do osobnego zamówienia i poprosić kupującego o jego realizację. Nie będzie się to wiązać z żadną dodatkową opłatą za dodatkową wysyłkę.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Drugim podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Autopay - www.autopay.pl), ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 5851351185, Regon 191781561.

4. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność za pomocą Płatności Shoper:
- Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

- przelew natychmiastowy

- BLIK

- Google Pay

- PayPo

5. Pozostałe formy płatności:

- PayPal

- Pobranie

- Przelew na konto

- Gotówka lub płatność kartą przy odbiorze osobistym

6. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie zamówienie może zostać anulowane.

7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

VII. Dokument sprzedaży

1. Do przesyłki dołączamy rachunek.

2. Jeżeli w zamówieniu zostaną podane pełne dane firmy (adres, numer NIP) wystawiamy fakturę VAT.

VIII. Dostawa

1.Towary wysyłamy jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, InPost, zgodnie z wyborem kupującego w formularzu zakupu, tylko na terenie Polski.

2. Kupujący pokrywa koszty dostawy, na które składają się koszty pakowania, opakowania i wysyłki. O kosztach dostawy Kupujący jest informowany podczas składania zamówienia.

3. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 12,5 zł do 18,5 zł i jest zależny od gabarytu przesyłki oraz formy dostawy.

4. Towar dostępny fizycznie w magazynie wysyłamy w terminie do 2 dni roboczych od momentu otrzymania wpłaty lub informacji o wysyłce za pobraniem. Termin dostawy towaru niedostępnego w magazynie ustalany jest indywidualnie.

5. Mamy prawo do zmiany terminu dostawy w przypadku czasowego braku towaru w magazynie. O fakcie wydłużenia terminu dostawy informujemy Kupującego niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzonego zamówienia.

6. Na podstawie art. 72 par. 2 Kodeksu Cywilnego, nieuzasadnione nie odebranie przez Kupującego towaru zobowiązuje Kupującego do naprawienia szkody jaką Sprzedający poniósł przez to, że liczył na zawarcie umowy.

7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. W przypadku karty płatniczej od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

IX. Zwroty (odstąpienie od umowy)

1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać drogą elektroniczną (sklep [małpka] mepel.pl), lub pisemnie na adres: Mepel Piotr Grzywna, ul. Kijowska 44, 40-754 Katowice.

3. Towar należy odesłać na adres naszej siedziby wskazany w Regulaminie.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Nie przyjmujemy paczek płatnych za pobraniem. 

5. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi sprzedawca/kupujący.

6. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu - paragon, fakturę lub potwierdzenie płatności oraz dane rachunku bankowego Kupującego.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

X. Zwrot (reklamacja)

1. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (sklep [małpka] mepel.pl) lub listownie na adres: Mepel Piotr Grzywna, ul. Kijowska 44, 40-754 Katowice.

4. W opisie reklamacji wymagane są następujące dane: (1) przyczynę prośby o reklamację, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; (3) danych kontaktowych składającego reklamację.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. Koszta zwrotu towaru pokrywa Sprzedający.

7. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu - paragon, fakturę lud dowód zapłaty oraz dane rachunku bankowego Kupującego.

XI. Ochrona danych osobowych (polityka prywatności)

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Mepel Piotr Grzywna, ul. Kijowska 44, 40-754 Katowice NIP 6443192237, e-mail: sklep (małpka) mepel.pl

2. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera). Dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej w celu realizacji zamówienia.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

6. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

7. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”). Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

8. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

XII. Inne postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. Regulamin obowiązuje od 24.05.2018

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl